گریه بچه گربه زیر ۱ هفته

سلام یه بچه گربه یتیم پیدا کردم که زیر ۱ هفتشه و مدام سر و صدا میکنه جاشم گرم کردیم و شیر هم خورد و دستشویی‌هم کرد علت این سرو صدا چیه؟