واکسن و آمپول بچه گربه چند وقت یک بار؟

سلام من تجربه نگهداری از گربه رو ندارم و یه گربه که تقریبا میشه گف بچس، اومده خونمون و میخواستم بدونم هزینه واکسن و امپول و ایناش چقد میشه تا بتونم تو خونه نگهش دارم و هرچند وقت یه بار باید این امپول ها بهش تزریق بشه؟

و اینکه نمیدونم تا حالا امپول بهش تزریق شده یا نه..