عفونت چشم بچه گربه خیابانی

  1. دیروز دوتا بچه گربه تقریبا سه هفته ای پیدا کردم که از عفونت یکی چشمش نیمه باز و یکی چشمش کاملا بسته شده
  2. چشمی که کاملا بسته شده بود رو باز کردم و مقدار زیادی چرک بیرون زد.. بعد از شستشو با چایی چشماشون بهتر شد ولی بعد از چند ساعت باز چرک زد بیرون و همون اتفاق افتاد
  3. خواهش میکنم بگین چیکار کنم.. اونا خیلی کوچولو هستن و گناه دارن