استفراغ سگ

درود ، سگ من تریر ۴ ماهه هست گه دیشب من از گردن گوسفند پخته شده براش گذاشتم و فکر نمیکردم بتونه خورد کنه و بخوره و این کارو کرد ، به اندازه دو گروو از اونو خوردهوبود و بعد حدود ۱۰ ساعت متوجه استفراغ زرد رنگی به همراه خروج دو سه تکه از اون شدم که البته استفرا۵ رو با تولید صدای خاصی ازش متوجه شدم  و به اون اب دادم . فعلا اروم گرفته ولی نگرانم .چون حس میکنم کامل استخون خارج نشده