ورم پا و قرمزی پای جوجه مرغ محلی

سلام من یک جوجه محلی دارم که از امروز صبح پای راستش ورم کرده و قرمز شده و خیلی درد داره و بی حاله باید چیکار کنم؟