دو تا خرگوش مریض

من دو تا خرگوش دارم یکی نر و اون یکی ماده اولا که ماده رو آوردم هی حالتی شبیه عطسه یا سرفه از خودش در میاورد تا اینکه امروز دیدم خرگوش نرمم همین حالتو از خودش انجام داد لطفن کمکم کنید !