کنار چشم خرگوش

سلام من خرگوش لوپ دارم ، کنار چشمای خرگوشم یه چیز سبز رنگ به پوستش چسبیده . میخاستم بدونم چیه ؟ خطرناکه ؟