سرخی چشم سگ

  • سلام من یک سگ نگهبان دارم برای گردش هم ی علفزار هست نزدیک کارگاهم میبرمش انجا دو روزی هست متوجه کم غذایی و بی حالی سگم شدم امروز متوجه شدم چشماش قی زرد رنگ کرده چشماش هم کمی خون افتاده لطفا کمک کنید