قرقی راه نمیره البته بعد از شستن ولی غذا میخوره

http://سلام وقت بخیر مادرم جوجه قرقی رو برده شسته بعد از شستن الان یک روزه که رو پاهاش نمیتونه بایسته