خرگوشم ساقه ی یونجه رو نمیخوره فقط برگشو میخوره

سلام من خرگوشم یه ماه و خورده ایشه بعد اوایل یونجه خشک میخورد ساقه هاشو ولی از وقتی این برگای ریز خشک شده ی یونجه رو میخوره اصلا ساقه ی یونجه رو نمیخوره دیگ ببین چی بشه یه ساقه بند انگشتی بخوره …الآنم یونجه تازه مجبوری بهش میدم چون ساقشو میخوره ..
و پلت هم اوایل میخورد ولی از وقتی ساقه رو گذاشت کنار اونارم نمیخوره
احتمالش هست دندوناش مشکلی داشته باشه؟!

چون دقت کردم هر چیزی که سفت باشه رو نمیخوره