عروس هلندی بیمار

سلام

امروز صبح عروس هلندیم بی حال و بی حرکت بود چشماشم میبست و نسبت ب محیط یکم بی تفاوت تر شده بود و بی اشتهاست

بردمش دامپزشک بهش قطره انتی بیوتیک داد ، و پودر پروبیوتیک و گفت ببرش تا فردا اگه حالش خوب نشد بیارش که تزریق کنم براش

خواستم بپرسم بهش اعتماد کنم و تا فردا صبر کنم یا بعد ازظهر ببرمش دکتری دیگه؟ و اینکه نظر شما چیه؟

عروس هلندیم نمیتونه نفس بکشه

عروس هلندیم از دشب فقط تنفس شکمی میکنه و نمیتونه نفس بکشه امروز تعطیله  اینم یه کم قبل بالا اورد و  وضعش وخیمه هی یه صدایی مثل عطسه میده  من نمیتونم ببرمش دکتر تعطیله توروخدا کاری هس که من بتونم بکنم تا فردا زنده بمونه