ریزش پر پشت سر طوطی

سلام عروس هلندی حدود یک سال و نیم دارم حدود دو هفته اس پرهای پشت سرش به اندازه نصف بند انگشت ریخته علامت مریضی هست؟