عفونت گوش

سلام من یه سگ شیتزو تریر ۵ ماهو نیمه دارم و الان دو روزه که یکی از گوشاش کلی ترشحات داره و رنگ گوشش قرمز شده بود و امروز تیره تر شده و نسبت به گوشش حساس شده.

من خودم تو خونه نگهش میداشتم ولی الان چند روزه که تو مسافرت، تو حیاط میمونه با یه سگ دیگه و موقع حمام کردن هم حواسم بوده که اب تو گوشش نره.

یه محلول شست و شوی گوش سگ بیفار هم داره و سعی کردم با اون گوششو بشورم ولی هر روز داره بدتر میشه . میشه راهنمایی کنید؟