جوجه خروسم حال بده همش میخوابه

جوجه خروسم حالش بده کم اشتها شده و همش می‌خوابه ۵ هفته ای که دارمش باید چیکارش کنم؟ لطفاً سریع#دکتر_کمیلیان و #دکتر_خوشرو و بگید😣