دم عروس هاندی

سلام اگه میشه جواب بدین،،دیشب دم عروس هلندیم گیر کرد زیر پا و ترسید و پرید و کل دماش از جا از ریشه کنده شد یعنی کلن دیگه هیچ دمی نداره،کمی هم ریشه ی دما خونی بود،خیلی نگرانم دوباره درمیاد و مثل روز اولش میشه؟؟؟؟