عروس هلندی

عروس هلندی دام حدود سه سالشه،ده ماهی میشه بشدت پریزی داره ،پرهای دمش ،زیر بغلاش و اخیرا پشت تاجش کاملا ریخته شده،یه مقدار هم افسرده و گوشه گیر شده،پرهای دمش خیلی صعیف و کج و کله درمیان که خودش میکندشون،ممنون #دکتر_دانش