سوال کنار گوش سگ دراومده و چرک و خون ازش بیرون میاد

سوال کنار گوش سگ دراومده و چرک و خون ازش بیرون میاد