عروس هلندیم پاش قرمز شده

سلام عروس هلندیم پاش قرمز شده انگشتاشم یکم قرمز بالای پاش خون مردگی داره از پشت نمیدونم خورده به جایی یا نه راه میره مشکل نداره ولی یکم عصبانیه