ریزش مو گوش خرگوش

من خرگوشم موهای گوش چپش کاملا ریخته و رگهایش کاملا معلوم میشه ولی التهاب نداره … آیا این بیماریه؟؟؟

اگه هست برای درمانش چیکار کنم؟؟؟