شپش خرگوش

سلام، خرگوش من یه مدت است بغل گوشش رو میخارونه ،همش بدنشو و موهاشو نگاه میکنم اما حشره ای نیست فقط میخارونه، امروز رو موهاش ی چیز خیلی کوچیک دیدم شبیه تخم شپش انسان یود، مطمعن نیستم چی بود! ؟علت خارشش چیه؟ و شپش خرگوش چه شکلیع تخمش؟!!