لرزش خرگوش

سلام من یه لوپ نر ١٠ماهه دارم که همه چیزش نرماله غذاشو میخوره دفعشم خوبه بشدت هم بازیگوشه اما وقتایی که تو جاشه و درازمیکشه سرش میلرزه
دلیلش چی میتونه باشه؟!