چه سگی برای نگهبانی بهترین هست ؟

سلام من از خیلی ها پرسیدم یکی میگه ژرمن خوبه برای نگهبانی یکی میگه نیست یکی میگه دوبرمن بهترین سگ گارد هست لطفا از تجربه هاتون بگین من یه باغ ۳۰۰۰ هزار متری دارم دو تا سگ خوب نگهبان میخوام با تشکر