مریض شدن خرگوش

سلام،خرگوش من از غذا افتاده بی حاله و از دهنش کمی آب میره،وقتی هم کمی غذا میدیم بهش حرکتی شبیه به عطسه انجام میده،چی کار باید کنیم