عروس هلندی بیمار

سلام

امروز صبح عروس هلندیم بی حال و بی حرکت بود چشماشم میبست و نسبت ب محیط یکم بی تفاوت تر شده بود و بی اشتهاست

بردمش دامپزشک بهش قطره انتی بیوتیک داد ، و پودر پروبیوتیک و گفت ببرش تا فردا اگه حالش خوب نشد بیارش که تزریق کنم براش

خواستم بپرسم بهش اعتماد کنم و تا فردا صبر کنم یا بعد ازظهر ببرمش دکتری دیگه؟ و اینکه نظر شما چیه؟