قرص ضد بارداری گربه

با سلام

مصرف قرص ضد بارداری برای گربه به مدت دوماه به سلامتش آسیب می زنه? با گربه ماده خیابانی که از نظر آب و غذا به بنده وابستگی دارد چه کنم؟