لنگیدن پای جوجه محلی

سلام من یه جوجه مرغ دارم مدتی هست پاهاش ضعیف و کج شده همش نشسته خیلی کم راه میره ولی خوب غذا میخوره باید چکار کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

بیماری جوجه

جوجه محلی هام سرحال بودن و خوب غذا می خوردند. شب روز ۱۱ ام رفتم که بهشون سر بزنم جنازه یکیشون رو خاک افتاده بود اون رو سریع جدا کردم انداختم تو سطل زباله.روز ۱۲ ام یکی از جوجه ها صبح زود بی حال و گوشه گیر بود و صبحانه نمیخورد حواسش رو که داشتم بعد دیدم که به زور راه میرفت ظهر دیگه نتونست بلند بشه بعد کج شد و مرد روز ۱۳ ام رفتم براشون داروخونه قطره ۱۰% enrofloxacin به صورت روزی ۳ قطره در دهان تجویز کرد میخواستم بدونم ببینم مشکل رو درست حدس زده دامپزشک؟