آب مروارید جوجه خروس

جوجه خروسی دارم دو ماه و نیمه. مردمک هر دو چشمش طوسی رنگ شده.بدون کمک من نمیتواند غذایش را پیدا کند. در تشخیص ارتفاع مشکل دارد. وسایل صد راهش را شناسایی نمیکند. آیا دارویی برای درمان وجود دارد؟ آیا به جز عمل جراحی قابل درمان است؟ آیا نور زیاد جوجه را اذیت میکند مثلاً نور خورشید؟ ممنون از اینکه راهنمایی میکنید.