بی حالی عروس هلندی

سلام عروس هلندی من تقریبا یک روزه که بی حاله و همش سرش رو برمیگردونه رو کمرش و چشاشو میبنده میخوابه اولش فکر میکردم خستس ولی یک روزه کامل شده که در همین وضعیت هستش 

میخواستم بدونم مریض شده مشکلی داره یا نه؟