بی حالی بچه گربه یتیم

سلام

۳ بچه گربه خیابانی که در حیاط ما بدنیا اومدن و ۳ هفته سن دارند توسط مادرشون رها شدن

یکی از اونها (نر) پس از خوردن بال مرغ، دو روز هست که بی حاله و روز ها توی باغچه یا روی زمین میخوابه.

عکس