افتادگی بالهای بوقلمون طبیعی است یا بیماری خاص؟

سلام، من دو تا بوقلمون دارم چند روزه که بالهاشون آویزونه و یجوری که انگار بازنگه داشته باشن، ممنون میشم بفرمائید این بیماری خاصی است یا طبیعی؟