تغییر رنگ ادرار بزغاله

من یک بزغاله خانگی دارم که چند روزی هست رنگ ادرارش نارنجی خیلـــــے پررنگ هست چیکار کنم دلیلش چی میتونه باشه؟

#دکتر_حسنخانی