بد حالی گربه ای که زایمانش نزدیک است

گربه ای که زمان زایمانش نزدیک است بدحال به نظر می رسد. از دو روز پیش غذایی نخورده الانم بی حال رفته یه گوشه انگار نمیتونه زایمان کنه، نمی دونم باید چیکار کتم ممنون میشم زود جواب بدین