انتقال بیماری از گربه به انسان

سه تا بچه گربه و مادرشون توحیاط ما بودن . دوتا از لچه ها میلرزیدن و رنگ چشماشون کدر شد و دبدم تو کوچه مرده بودن. یکیشون الان هست و بهش غذا میدم. تو باغچه مدفوع میکردن همشون  . ما تو باغچه سبزی خوردن داریم و خیار وبادمجون . میخواستم ببینم اگر بیماری داسته باشن ممکنه از مدفوع وخاک باغچه منتقل بشه به سبزیجات. یا خیر؟

با تشکر