ماندگاری یک تصویر، به معنی
توانایی یک فرد یا یک موجود در تصویر سازی از اشیای اطراف در ذهن است و این امر شامل اشیایی که خارج از حوزه دید قرار دارند نیز می شود. هم انسان و هم موجودات دیگر، یاد*گیری را با شناخت و دیدن اشیای موجود در محیط به دست می آورند.
به همین دلیل، یادگیری گربه نسبت به سگ کمتر است زیرا گربه نسبت به سگ، توانایی کمتری در ذهنی سازی اشیا دارد که این امر به دلیل کم تر بودن حوزه دید او می باشد.
اگر شیئی را پنهان کنیم و بخواهیم که گربه آن را پیدا کند، برایش کمی دشوار است اما اگر مثلاً توپی را برای سگ پنهان کنید، قادر است تا سریع فکر کند و آن را پیدا کند. گربه بیشتر تمایل دارد تا به آخرین محلی که آن را دیده زل بزند و چند دقیقه منتظر بماند تا خود توپ به آن محل بیاید. طبیعتاً، گربه های باهوشی هم وجود دارند که سریع تر از بعضی سگ ها وسایل را پیدا می کنند اما به طور کلی، گربه ها در پیدا کردن وسایل پنهان شده، سرعت کمتری نسبت به سگ ها دارند و فقط قسمت های نزدیک را می بینند که این امر به دلیل حوزه کم دید او می باشد.
گربه به محیط اهمیت زیادی می دهد اما محیط را مانند ما نمی بیند. گربه، محیطی که می شناسد را مانند ما به ذهن نمی سپارد. اما گربه چگونه تصویر محیط را می بیند؟ زمانی که از گربه می خواهیم تا شی پنهان شده ای را پیدا کند، مانند این است که از یک فرد نابینا بخواهیم تا رنگ ها را تصور کند که یا آن ها را توصیف کند.
حس اصلی گربه ها بر خلاف ما انسان ها، حس بینایی نیست. به همین دلیل، توانایی بصری گربه نسبت به ما کمتر است. اما از آن جایی که گربه، گیرنده های نوری بیشتری نسبت به انسان دارد، شب ها به کمک این گیرنده های نوری، اشیا را بهتر می بیند. بینایی گربه نسبت به انسان، در روزها کمتر و در شب ها بیشتر است. به دلیل این که دریافت کننده های رنگ گربه کمتر است، درک زیادی از رنگ ها ندارد. حس بینایی او بر اساس حرکت ها می باشد. نظر گربه همیشه به اشیایی جلب می شود که حرکت می کنند و به همین دلیل وقتی جسمی حرکت می کند و سپس از حرکت می ایستد و ناپدید می شود، گربه نیز همان جا منتظر می ماند.
🔸⚡️
حس اصلی گربه، حس بویایی است
حس بینایی گربه شبیه به ما انسان ها نیست. گربه ها دنیا را نمی بینند بلکه بو می کشند.
البته گربه ها حس شنوایی قوی ای دارند که این حس برای تمام حیوانات وجود دارد.
.
.
#سگ
‏‎ #سبز #سگ_خانگی #دامداری #سگ_نگهبان # #سگ_آپارتمانی #گربه #فروش_سگ #چارپا
Screenshot (3).jpg